Monthly Archives: June 2011

Al-Maal wal Banun

Salam. “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Al-Kahfi: 46) Al-Maal wal banun.. Suatu pelaburan yang sangat menguntungkan, maka jadilah pelabur … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment